Skład Rady Sołeckiej

Sołectwa Żołędowo:

1. Magdalena Kopczyńska

2. Zbigniew Klett

3. Marcin Górecki,

4. Kazimierz Musiałowski

5. Robert Wolf,

6. Mateusz Mikulski

Członkowie Rady Sołeckiej wraz z sołtysem p. Violettą Frelichowską zostali wybrani na zebraniu wiejskim w dniu 15 marca 2023 roku na czteroletnia kadencję, zgodnie ze Statutem Sołectwa Żołędowo.

Zebrania wiejskie

18 lutego 2019

25 grudnia 2019

2 grudnia 2019

30wrzesnia 2020

Spotkania Rady Sołeckiej

2019 5 spotkań

2020-3 spotkania

2021-4 spotkania

2022-4 spotkania